Wie Zijn Wij

Engels in Actie

 

Engels kunnen spreken is geweldig. Het opent deuren, je kunt met zoveel meer mensen communiceren. Al  bijna 25 jaar geven we Engelse les in verschillende landen. Computers hebben dat lesgeven nog interessanter gemaakt. We kunnen nu bijvoorbeeld via Skype of Whatsapp praten met onze studenten. En je kunt online oefenen, gesprekken opnemen, drag and drop, match the pictures. Ik raad iedereen aan die mogelijkheden ten volle te benutten. 

 

Pak je kans! 

Arnold Augustijn

Director

Grensverleggend

 

Als tiener was ik diep onder de indruk van de songteksten van Patti Smith, Bob Dylan en Rod Steward. met ieder liedje werd mijn wereld groter. Door de boeken van William Faulkner te lezen kreeg die wereld nog meer kleur en de prachtige woordcombinaties zorgden voor een breder begrip van de Engelse taal en de wereld om mij heen. Iedereen zou minimaal één vreemde taal moeten leren, zodat je je grenzen kunt verleggen en contact kunt maken met andere mensen in deze wereld. English Academy

Karin van Eck

English Academy Manager 

 "Happiness comes of the capacity to feel deeply, to enjoy simply, to think freely, to risk life, to be needed." - Storm Jameson

Angela Koopal

Coordinator Summer School

 "Wherever you go, no matter the weather, always bring your own sunshine."

Sascha de Vries

Project Coordinator

"Why join the navy if you can be a pirate."Onze Collega's en Partners

Yvonne Gommers

Exams Administrator

Melanie Testers

HR/ Organisation Manager

Sander van Haarlem

Anglia ManagerEnglish Academy en Anglia zijn partners en supporten samen de English For Kids Foundation (EFKF). 

TOETS JE ENGELS MET ANGLIA EXAMENS & SPEAKING TEST

Het doel can Anglia is on engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Dat leerlingen gedifferentieerd, dus op hun eigen niveau, worder ingedeeld. Als je goed bent in engles, word je zo extra uitgedaagd, heb je iets meer moeite met de taal? Dan werk je met Anglia stapsgewijs en met meer zelfvertrouwen aan je engels. Het Anglia stappenplan bestaat uit 14 verschillende niveaus. dit zijn 10 general English levels en 4 business english levels in het reguliere Anglia examen worden de drie vaardigheden lezen, schrijven en luisteren getoetst. Daarnaast kun je met Anglia natuurlijk op alle niveaus ook je spreekvaardigheid toetsen.

"GIVE A VOICE TO CHILDREN"

De Engels voor kinderen stichting (EFKF) geeft gratis Engelse les aan kinderen in landen waar het niet zo vanzelfsprekend is om Engelse les te kunnen volgen op school. Niet iedereen is in de gelegenheid om Engels te leren. De EFKF is een liefdadigheidsinstelling die als doel heeft om kinderen te stimuleren en te helpen bij het leren van de Engelse taal om hen een stem te geven in hun communicatie met de rest van de wereld. Er lopen 6 internationale projecten in Brazilië, Ghana, India, Marokko en de Oekraïne.  

Word lid van de PIE Group!

Het is een typische ontwikkeling in ons netwerk. De afgelopen jaren is niet alleen het aantal landen fors gegroeid, ook de samenwerking is enorm uitgebreid. Dat zie je bij Building Bridges, maar ook bij Tandem Teaching, waarbij een internationale docent mee gaat draaien in uw klassen. Tandem Teaching is een maatwerkproject, dat op verzoek kan worden aangepast aan de omstandigheden in uw klaslokaal.

PIE Projects worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Anglia, English Academy EU en de English for Kids Foundation. Gezamenlijk zijn zij Partners in English (PIE). Iedere maand verschijnt het PIE News, een gezamenlijke lifestyle blog, waarin de Engelse taal centraal staat, met artikelen over de projecten plus allerlei tips en weetjes. Daar kunt u zelf ook een bijdrage aan leveren.  


Een groepje studenten.
Een docent met kinderen